El curs virtual Redacció i estil permetrà a l'alumne:

  • Aprofundir en l'estudi de les eines gramaticals i estilístiques de l'escriptor per treure'n el màxim profit
  • Capacitar l'alumnat perquè detecti i elimini les errades gramaticals i estilístiques que pugui cometre
  • Dotar l'alumnat dels recursos retòrics suficients perquè pugui començar a construir un estil propi d'escriure

El curs virtual Redacció i estil permetrà a l'alumne:

  • Aprofundir en l'estudi de les eines gramaticals i estilístiques de l'escriptor per treure'n el màxim profit
  • Capacitar l'alumnat perquè detecti i elimini les errades gramaticals i estilístiques que pugui cometre
  • Dotar l'alumnat dels recursos retòrics suficients perquè pugui començar a construir un estil propi d'escriure