Con el Curso exprés Narrativa aprenderás técnicas narrativas clave de la escritura creativa:

 • cómo crear interés y expectativas,
 • cómo construir personajes redondos,
 • y cómo articular un conflicto narrativo potente.

Con el Curso exprés Narrativa aprenderás técnicas narrativas clave de la escritura creativa:

 • cómo crear interés y expectativas,
 • cómo construir personajes redondos,
 • y cómo articular un conflicto narrativo potente.

Con el Curso exprés Narrativa aprenderás técnicas narrativas clave de la escritura creativa:

 • cómo crear interés y expectativas,
 • cómo construir personajes redondos,
 • y cómo articular un conflicto narrativo potente.

Amb el Curs exprés Narrativa aprendràs tècniques narratives clau a l’hora d’escriure:

 • com crear interès i expectatives,
 • com construir personatges rodons,
 • i com articular un conflicte narratiu potent.

Amb el Curs exprés Narrativa aprendràs tècniques narratives clau a l’hora d’escriure:

 • com crear interès i expectatives,
 • com construir personatges rodons,
 • i com articular un conflicte narratiu potent.

Amb el Curs exprés Narrativa aprendràs tècniques narratives clau a l’hora d’escriure:

 • com crear interès i expectatives,
 • com construir personatges rodons,
 • i com articular un conflicte narratiu potent.

Objectius:

 • Aprendre les tècniques de l’ofici d’escriptor.
 • Construir textos, històries i personatges al servei de les idees.
 • Aprendre a narrar literàriament contes, novelles o no ficció.