Cursos disponibles

Demostració dels cursos virtuals de l'Escola d'Escriptura (exemples de materials i recursos)

Con el Curso exprés Narrativa aprenderás técnicas narrativas clave de la escritura creativa:

 • cómo crear interés y expectativas,
 • cómo construir personajes redondos,
 • y cómo articular un conflicto narrativo potente.

Amb el Curs exprés Narrativa aprendràs tècniques narratives clau a l’hora d’escriure:

 • com crear interès i expectatives,
 • com construir personatges rodons,
 • i com articular un conflicte narratiu potent.

Objectius:

 • Aprendre les tècniques de l’ofici d’escriptor.
 • Construir textos, històries i personatges al servei de les idees.
 • Aprendre a narrar literàriament contes, novelles o no ficció.

El curs virtual Redacció i estil permetrà a l'alumne:

 • Aprofundir en l'estudi de les eines gramaticals i estilístiques de l'escriptor per treure'n el màxim profit
 • Capacitar l'alumnat perquè detecti i elimini les errades gramaticals i estilístiques que pugui cometre
 • Dotar l'alumnat dels recursos retòrics suficients perquè pugui començar a construir un estil propi d'escriure

El curs virtual Redacció i estil permetrà a l'alumne:

 • Aprofundir en l'estudi de les eines gramaticals i estilístiques de l'escriptor per treure'n el màxim profit
 • Capacitar l'alumnat perquè detecti i elimini les errades gramaticals i estilístiques que pugui cometre
 • Dotar l'alumnat dels recursos retòrics suficients perquè pugui començar a construir un estil propi d'escriure

El curso virtual Redacción y estilo permitirá al alumno:

 • Profundizar en el estudio de la herramientas gramaticales y estilísticas del escritor y obtener el máximo provecho de ellas
 • Capacitarlo para que detecte y elimine los fallos gramaticales y estilísticos que pueda cometer
 • Dotarlo de recursos retóricos suficientes para que pueda empezar a forjarse un estilo propio

El curso virtual Redacción y estilo permitirá al alumno:

 • Profundizar en el estudio de la herramientas gramaticales y estilísticas del escritor y obtener el máximo provecho de ellas
 • Capacitarlo para que detecte y elimine los fallos gramaticales y estilísticos que pueda cometer
 • Dotarlo de recursos retóricos suficientes para que pueda empezar a forjarse un estilo propio

El curso virtual Redacción y estilo permitirá al alumno:

 • Profundizar en el estudio de la herramientas gramaticales y estilísticas del escritor y obtener el máximo provecho de ellas
 • Capacitarlo para que detecte y elimine los fallos gramaticales y estilísticos que pueda cometer
 • Dotarlo de recursos retóricos suficientes para que pueda empezar a forjarse un estilo propio

Videocursos estructurado en 10 videoclases en directo (los miércoles, de 19 a 21 h)